استراتژیاستراتژی فولاد مارکت :


مجموعه فولاد مارکت جهت نیل به اهداف خود که مهمترین آن رضایتمندی مشتریان، بازدیدکنندگان و تامین کنندگان بازار فولاد می باشدسعی نموده تا سایتی عاری از هرگونه خطای سیستمی و  کاربری طراحی نماید و همچنین  جهت حفظ منافع خریداران و تجار بازار فولاد، بهترین بستر را برای ارتباط مستقیم آنها با یکدیگر و تبادل اطلاعات  فراهم سازد.