ضمانت کالا
مجموعه فولاد مارکت در راستای تحقق منافع و رضایت مشتریان کیفیت و اصالت کالای ارسالی را مطابق درخواست مشتریان تضمین می نماید.
لذا چنانچه کالای ارسالی پس از رویت مشتری مطابق سفارش نبوده و یا معیوب باشد، مشتری می بایست قبل از تخلیه بار به واحد فروش مجموعه اطلاع رسانی نماید.
بدین ترتیب پس از بررسی و تایید موضوع توسط مدیریت و کارشناسان مجموعه، کالای مذکور مسترد و نسبت به ارسال مجدد آن با هماهنگی مشتری اقدام خواهد شد.