فولاد نیوز


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@خرید از سایت برای تمامی افراد بعد از عضویت در سایت امکانپذیر می باشد ولی در نظر داشتن نکات زیر ضروری است
1-    تا زمانی که پرداخت انجام نشده باشد و تاپید پرداخت در سایت انجام نشود خرید قطعی نبوده و امکان حذف ان از سبد خرید توسط مدیر سایت می باشد.
2-    کالاهای فروخته شده تحویلی در مبدا می باشد و بنابراین همه هزینه های ارسال کالا بر عهده خریدار می باشد.
3-    مسپولیت پرداخت و پیگیری تايید پرداخت بر عهده خریدار می باشد.