نمودار رول روغنی 0.60 عرض 1000 میلیمتر درجه 1 (ST 12) فولاد مبارکه اصفهان