نمودار رول گالوانیزه 0.40 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 تاراز شهر کرد