ویدیو های معرفی سایت


معرفی سایت 

 

https://www.aparat.com/v/xj9IL

https://www.aparat.com/v/P0AKk

مقایسه بازار سنتی وسایت  فولاد مارکتhttps://www.aparat.com/v/uVkgM

تالار ورق فولاد مارکت

https://www.aparat.com/user/dashboard/video_stat/videohash/RvM2l

ویدیو آموزش لیست گذاشتن و پنل مدیریتی فروشندگان


https://www.aparat.com/user/dashboard/video_stat/videohash/4vRgi